+420 602 606 000 penzion@rotor.beer

Velehrad
Obec Velehrad je dnes místem, kam směřují kroky turistů, kteří chtějí vidět jeden ze skvostů moravské barokní architektury, i poutníků, kteří hledají duchovní povzbuzení a touží nasát „genia loci“, který je s tímto historickým místem neodmyslitelně spjatý.
Velehrad
Klášterní kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie sloužil původně pouze cisterciáckým mnichům, kteří žili v konventu. Přesné datum započetí stavby není dodnes možno doložit, jisté je pouze to, že východní část kostela byla vysvěcena v roce 1228. Z archeologických výzkumů vyplývá, že se na jeho výstavbě podílelo zhruba 240 kameníků. Původní délka kostela s předsíní činila 100 metrů. Jednalo se o trojlodní baziliku s půdorysem kříže, jejíž východní část byla zakončena pěti apsidami.
Velehrad
V roce 1928 obdržel velehradský kostel od papeže Pia XI. titul basilica minor, čímž se zařadil mezi zhruba 1500 nejvýznamnějších světových kostelů, a o tři roky později došlo k rozšíření zasvěcení baziliky o sv. Cyrila a Metoděje. Při příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje v roce 1985 udělil papež Jan Pavel II. velehradské bazilice jako vyjádření mimořádné papežské přízně Zlatou růži.
Velehrad
Nově vybudované nádvoří důstojně odděluje prostor  mezi hlavní monunikací a bazilikou.